• Vereniging De Schakel


  De personeelsvereniging PV Eneco is in 1998 ontstaan uit de fusie van de energiebedrijven Den Haag, Rotterdam en Dordrecht. PV Eneco is een vereniging met een eigen bestuur en ledenraad.

  Alle activiteiten worden, mede door de inzet van vrijwilligers, georganiseerd. Wilt u weten welke activiteiten wij zoals organiseren? 

  Lees meer
 • Vereniging De Schakel in de wolken?


  Ook wanneer u eens wilt ballonvaren kunt u met onze vereniging mee. Wij begeven ons ook in 2017 weer in hoger sferen. Op 26 mei zoeken wij het hoger op. Klik op de button voor meer informatie EN om u in te schrijven.

  Lees meer

 • Paaskuikens maken met De Schakel


  Op een prachtlocatie in het centrum van Ridderkerk ontvangt meester-patissier Frits van Noppen u in zijn atelier. Na een enthousiasmerende korte introductie met de film "Waar komt chocolade eigenlijk vandaan?" toont hij zijn vakmanschap tijdens een demonstratie.

  Lees meer
 • Waarborg uw conditie met Vereniging De Schakel


  Zoals u van ons gewend bent blijven wij ook op het sportieve vlak evenementen voor onze leden organiseren.

  Lees meer

Vereniging De Schakel

Vereniging De Schakel is sinds januari 2017 de nieuwe naam van personeelsvereniging PV Eneco.

Vereniging De Schakel heeft tot doel het verstevigen van de band tussen de leden en het bevorderen van de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling.

Met dit in het achterhoofd worden alle activiteiten, mede door de inzet van vrijwilligers, georganiseerd.

Nieuwe website

Onze nieuwe website is gelanceerd!

LEES MEER >>

Magazine De Schakel

September 2018

LEES MEER >>

Aankondigingen

Lees hier alle aankondigingen.

LEES MEER >>

Terugblikken

Lees hier alle terugblikken.

LEES MEER >>

Van de bestuurstafel.


De komende maanden staan er de nodige activiteiten in de planning zoals;

-    golfcursus SEVE

-    wijnproefavond Middelburg   

-    Museum bezoeken
-  
-    workshop desembrood bakken

 -    4 daagse Nijmegen

-    bezoek Mercedes Benz Bremen, Meyer Werf Papenburg, Bierbrouwerij

-    Sintnicolaasfeest 1 december

-    kerststukje 8 december

-    Dagtocht Kerst winkelen Aken 15 december

-    wintersport  januari 2019

Het afgelopen jaar zijn er de nodige aankopen gedaan via de personeelsvoordeelwinkel.
Ook het komende jaar kunnen de leden weer gebruik maken van de hoge kortingen.

Wilt u bijtijds op de hoogte blijven van alle nieuwe activiteiten, meld je dan aan voor de nieuwsbrief en digitale Schakel www.verenigingdeschakel.nl 

Beschikt u niet over internet? Dan kunt u misschien terecht bij een familielid, als dat geen optie is dan kunt u contact opnemen met het secretariaat: 078 – 303 6411 (ma t/m do 09.00-12.00 u

Per 25 mei 2018 trad de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking ter vervanging van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Deze nieuwe wetgeving geldt voor de hele Europese Unie. Wij bieden u graag transparantie over de gegevens die wij verzamelen, hoe we ze gebruiken en wat uw rechten zijn onder deze nieuwe wet. U leest ons privacy statement hier.  
Privacy Statement Vereniging de Schakel
Inleiding: Het privacy statement van Vereniging De Schakel verschaft informatie over persoonsgegevens die we verwerken van gebruikers van de door ons gebruikte websites en software pakketten. Wij vinden het belangrijk om u duidelijkheid te verstrekken over het doel waarvoor wij persoonsgegevens verzamelen, hoe wij deze gebruiken, beschermen en de rechten die u heeft inzake uw persoonsgegevens.  
Dit Privacy Statement kan van tijd tot tijd wijzigen. Wij publiceren te allen tijde de laatste versie op onze website.  
Vragen?
Indien u na het lezen van ons Privacy Statement vragen heeft over de inhoud of uitvoering of indien u klachten heeft hierover dan kunt u ons bereiken op:  
Vereniging De Schakel,  e-mail:  info@verenigingdeschakel.nl
Wij zullen u vervolgens op korte termijn benaderen.  
Recht op inzage, correctie of verwijdering.
 Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of indien u wilt weten welke gegevens wij van u hebben geregistreerd of voor welk doel wij deze gebruiken dan heeft u (wettelijk) recht op inzage in uw gegevens.  
Daarnaast of in verband met de inzage kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan te passen of te verwijderen.
U kunt tevens bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor verkoopactiviteiten. Indien u geen prijs (meer) stelt op e-mails of andere correspondentie van commerciële aard dan kunnen leden ons een bericht sturen op het bovengenoemde adres.  
Welke persoonsgegevens verwerken wij?  
Persoonsgegevens vanwege aanmelding lid, deelname activiteiten.
Indien u zich bij ons aanmeld als lid,  hebben wij informatie van u nodig om uw aanmelding te verwerken.
Vereniging de Schakel KVK 24283658  info@verenigingdeschakel.nl
 Persoonsgegevens vanwege elektronische nieuwsbrieven  
Leden kunnen via een elektronisch systeem nieuwsbrieven van vereniging De Schakel ontvangen. Via de gesloten omgeving van de website kunt u zich hiervoor afmelden. Dat wil zeggen dat u alleen nieuwsbrieven van ons ontvangt wanneer de optie “JA” is aangevinkt. Onderaan iedere nieuwsbrief die u van vereniging De Schakel ontvangt staat een emailadres vermeld waarmee u zich kunt uitschrijven.
Persoonsgegevens vanwege bijzondere omstandigheden.
Hiermee worden persoonsgegevens bedoeld die wij zouden kunnen verzamelen vanwege bijzondere omstandigheden. Te denken valt bijvoorbeeld aan kennismakingsacties of events die voor iedereen toegankelijk zijn. In een dergelijk geval zullen uw gegevens opgenomen worden in onze reguliere service registratie en/of in een speciaal daartoe gecreëerd databestand.  
Vragen vanwege onze producten en diensten.
Indien u ons benadert met vragen over de dienstverlening  worden uw gegevens opgeslagen.
Uw gegevens worden, behoudens wettelijk voorschrift, alleen gedeeld met een derde partij indien wij een dergelijke partij inschakelen in verband met een activiteit. Een dergelijke derde partij is te allen tijde gebonden aan een schriftelijke overeenkomst met daarin opgenomen een geheimhoudingsverklaring.  
Hoe gebruiken wij gegevens:
Vereniging De Schakel gebruikt de persoonsgegevens die in ons bezit zijn voor diverse doeleinden:
Administratie en informatiedoeleinden
Een belangrijke reden dat wij persoonsgegevens verzamelen is in verband met administratie, facturatie- en informatiedoeleinden. Ook kunnen wij u op de hoogte houden van actuele ontwikkelingen.
Delen van gegevens met derde partijen.
 Persoonlijke gegevens worden  niet verkocht aan derden. Onder bepaalde omstandigheden delen wij persoonsgegevens wel met derde partijen. Dit gebeurt echter altijd onder strikte voorwaarden.  
Met wie delen wij persoonsgegevens:  
•Vereniging De Schakel. Het Bestuur van de vereniging  heeft inzage in uw persoonsgegevens voor het organiseren van clubactiviteiten en het verzenden van nieuwsbrieven. Bestuur  dient een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen.
•Websites Onze websites worden gehost door een derde partij.
Waar worden gegevens opgeslagen Onze gegevens worden hetzij op onze eigen servers opgeslagen, hetzij op servers van derden