Lidmaatschap Vereniging De Schakel

Lid worden 

De contributie is € 42,-- per jaar en wordt in het eerste kwartaal van het kalenderjaar automatisch van uw rekening afgeschreven. U heeft het recht om binnen 56 dagen na afboeking van de contributie, deze afschrijving ongedaan te maken bij uw bank. Door middel van het invullen van het formulier geeft u toestemming tot de incasso van het jaarlijks verschuldigde lidmaatschapsgeld. 

Het volledig invullen van het formulier is tevens belangrijk voor het toezenden van ons Magazine de Schakel en onze digitale Nieuwsbrief. Het inschrijfformulier vindt u achter de button aan de linkerzijde op deze pagina. 

Na uw inschrijving ontvangt u een welkomsmail met daarin uw  lidmaatschapsnummer.

Naast het lidmaatschap van onze Vereniging kunt u ook lid worden van één van onze onderafdelingen.

Wijzigingen doorgeven

Gaat u verhuizen, verandert u van bankrekeningnummer of e-mailadres, geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door. U kunt hiervoor het wijzigingsformulier achter de button aan de linkerzijde op deze pagina invullen.  

Opzeggen lidmaatschap

Opzeggen van uw lidmaatschap van Vereniging de Schakel is aan een aantal regels gebonden:

  • per de eerste van de maand met een maand opzegtermijn 
  • alleen via het wijzigingsformulier, schriftelijk via post of per e-mail. Het wijzigingsformulier vindt u achter de button aan de linkerzijde op deze pagina. 
  • vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer en volledige naam en adresgegevens
  • er volgt geen restitutie van de lidmaatschapsbijdrage