Lidmaatschap Vereniging De Schakel

Lid worden 

De contributie is € 24,-- per kalenderjaar en wordt in het eerste kwartaal van het kalenderjaar automatisch van uw rekening afgeschreven. U heeft het recht om binnen 56 dagen na afboeking van de contributie, deze afschrijving ongedaan te maken bij uw bank. Door middel van het invullen van het formulier geeft u toestemming tot de incasso van het jaarlijks verschuldigde lidmaatschapsgeld. 

Het volledig invullen van het formulier is tevens belangrijk voor het toezenden van onze digitale Nieuwsbrief. Het inschrijfformulier vindt u achter de button aan de linkerzijde op deze pagina. 

Na uw inschrijving ontvangt u een welkomsmail met daarin uw  lidmaatschapsnummer.

Naast het lidmaatschap van onze Vereniging kunt u ook lid worden van één van onze onderafdelingen.

Wijzigingen doorgeven

Gaat u verhuizen, verandert u van bankrekeningnummer of e-mailadres, geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door. U kunt hiervoor het wijzigingsformulier achter de button aan de linkerzijde op deze pagina invullen.  

Opzeggen lidmaatschap

Opzeggen van uw lidmaatschap van Vereniging de Schakel is aan een aantal regels gebonden: 

  • opzegging tegen het einde van het boekjaar met een opzegtermijn van vier weken. Bij niet tijdig opzeggen, geldt de opzegging tegen het einde van het daaropvolgende jaar 
  • alleen schriftelijk via post, per e-mail of het wijzigingsformulier 
  • vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer en volledige naam en adresgegevens
  • er volgt geen restitutie van de lidmaatschapsbijdrage

Postadres: Postbus 62, 3300 AB Dordrecht

E-mail: info@verenigingdeschakel.nl