Heeft u vragen?

Mail ons

Lidmaatschap Vereniging De Schakel

De contributie ( € 42,-- per jaar) zal 1x per jaar ( januari) van mijn rekening worden afgeschreven.
Hij/zij heeft het recht om binnen 56 dagen na afboeking van de contributie, deze afschrijving ongedaan te maken bij zijn bank. Door middel van het invullen van onderstaand formulier geeft u toestemming tot de incasso van het jaarlijks verschuldigde lidmaatschapsgeld.

Het invullen van onderstaande formulier is tevens belangrijk voor het digitaal toezenden van blad De Schakel en de nieuwsbrief.

Wij verzoeken u het onderstaande formulier zo volledig mogelijk in te vullen.

Personeel/lidmaatschap nr
Naam
Adres
Postcode
Plaats
Telefoon
E-mail adres:
Rekeningnr (IBAN!)