Inschrijfformulier Vereniging De Schakel

De contributie ( € 24,-- per jaar) zal 1x per jaar (1e kwartaal) van uw rekening worden afgeschreven.
U heeft het recht om binnen 56 dagen na afboeking van de contributie, deze afschrijving ongedaan te maken bij uw bank. Door middel van het invullen van onderstaand formulier geeft u toestemming tot de incasso van het jaarlijks verschuldigde lidmaatschapsgeld.

Het volledig invullen van onderstaande formulier is tevens belangrijk voor het toezenden van ons Magazine de Schakel en onze digitale Nieuwsbrief.

Personeel/lidmaatschap nr
Gepensioneerd
Naam
Adres
Postcode
Plaats
Telefoon
E-mail adres:
Rekeningnr (IBAN!)