Heeft u vragen?

Mail ons

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Per 25 mei 2018 trad de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking ter vervanging van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Deze nieuwe wetgeving geldt voor de hele Europese Unie. Wij bieden u graag transparantie over de gegevens die wij verzamelen, hoe we ze gebruiken en wat uw rechten zijn onder deze nieuwe wet. U leest ons privacy statement hier.  

Privacy Statement Vereniging de Schakel
Inleiding: Het privacy statement van Vereniging De Schakel verschaft informatie over persoonsgegevens die we verwerken van gebruikers van de door ons gebruikte websites en software pakketten. Wij vinden het belangrijk om u duidelijkheid te verstrekken over het doel waarvoor wij persoonsgegevens verzamelen, hoe wij deze gebruiken, beschermen en de rechten die u heeft inzake uw persoonsgegevens.  

Dit Privacy Statement kan van tijd tot tijd wijzigen. Wij publiceren te allen tijde de laatste versie op onze website.  

Vragen?
Indien u na het lezen van ons Privacy Statement vragen heeft over de inhoud of uitvoering of indien u klachten heeft hierover dan kunt u ons bereiken op:  
Vereniging De Schakel, e-mail: info@verenigingdeschakel.nl. Wij zullen u vervolgens op korte termijn benaderen.

Recht op inzage, correctie of verwijdering.
Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of indien u wilt weten welke gegevens wij van u hebben geregistreerd of voor welk doel wij deze gebruiken dan heeft u (wettelijk) recht op inzage in uw gegevens. Daarnaast of in verband met de inzage kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan te passen of te verwijderen.

U kunt tevens bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor verkoopactiviteiten. Indien u geen prijs (meer) stelt op e-mails of andere correspondentie van commerciële aard dan kunnen leden ons een bericht sturen op het bovengenoemde adres.  

Welke persoonsgegevens verwerken wij?  
Persoonsgegevens vanwege aanmelding lid, deelname activiteiten. Indien u zich bij ons aanmeld als lid, hebben wij informatie van u nodig om uw aanmelding te verwerken.
Vereniging de Schakel KVK 24283658  info@verenigingdeschakel.nl

Persoonsgegevens vanwege elektronische nieuwsbrieven  
Leden kunnen via een elektronisch systeem nieuwsbrieven van vereniging De Schakel ontvangen. Via de gesloten omgeving van de website kunt u zich hiervoor afmelden. Dat wil zeggen dat u alleen nieuwsbrieven van ons ontvangt wanneer de optie “JA” is aangevinkt. Onderaan iedere nieuwsbrief die u van vereniging De Schakel ontvangt staat een emailadres vermeld waarmee u zich kunt uitschrijven.

Persoonsgegevens vanwege bijzondere omstandigheden.
Hiermee worden persoonsgegevens bedoeld die wij zouden kunnen verzamelen vanwege bijzondere omstandigheden. Te denken valt bijvoorbeeld aan kennismakingsacties of events die voor iedereen toegankelijk zijn. In een dergelijk geval zullen uw gegevens opgenomen worden in onze reguliere service registratie en/of in een speciaal daartoe gecreëerd databestand. 

Vragen vanwege onze producten en diensten.
Indien u ons benadert met vragen over de dienstverlening  worden uw gegevens opgeslagen.
Uw gegevens worden, behoudens wettelijk voorschrift, alleen gedeeld met een derde partij indien wij een dergelijke partij inschakelen in verband met een activiteit. Een dergelijke derde partij is te allen tijde gebonden aan een schriftelijke overeenkomst met daarin opgenomen een geheimhoudingsverklaring.

Hoe gebruiken wij gegevens:
Vereniging De Schakel gebruikt de persoonsgegevens die in ons bezit zijn voor diverse doeleinden. Administratie en informatiedoeleinden, een belangrijke reden dat wij persoonsgegevens verzamelen is in verband met administratie, facturatie- en informatiedoeleinden. Ook kunnen wij u op de hoogte houden van actuele ontwikkelingen.

Delen van gegevens met derde partijen.
Persoonlijke gegevens worden niet verkocht aan derden. Onder bepaalde omstandigheden delen wij persoonsgegevens wel met derde partijen. Dit gebeurt echter altijd onder strikte voorwaarden.  

Met wie delen wij persoonsgegevens:  

  • Vereniging De Schakel.
    Het Bestuur van de Vereniging heeft inzage in uw persoonsgegevens voor het organiseren van clubactiviteiten en het verzenden van ons magazine en nieuwsbrieven. 
  • Websites
    Onze websites worden gehost door een derde partij.
  • Waar worden gegevens opgeslagen
    Onze gegevens worden hetzij op onze eigen servers opgeslagen, hetzij op servers van derden.