Golf met Vereniging De Schakel

Wil jij actief bezig zijn?

Je kunt jezelf aanmelden via het secretariaat:


E-mail: info@verenigingdeschakel.nl

Lidmaatschap Golfclub

Vereniging De Schakel brengt graag medewerkers, managers en directies samen om zo de band te versterken. Diverse activiteiten en sporten waaronder golf is daarvoor de ideale  “schakel”.


We zullen minimaal 2 keer per jaar een golf toernooi  organiseren en daarnaast hebben we bij een centraal gelegen Golfbaan ( Golfbaan Almkreek te Almkerk) twee Wildcards gekocht zodat de golfleden daar gebruik van kunnen maken.

Er is al zoveel interesse dat we met ingang van 1 januari 2014 zijn gestart. De jaarcontributie voor de afdeling Golf is € 65,-- . pp

U kunt zich voor het lidmaatschap van de golfclub van de Shakel aanmelden bij het secretariaat.