Golf met Vereniging De Schakel

Wilt u actief bezig zijn?

U kunt u aanmelden via het secretariaat:


E-mail: info@verenigingdeschakel.nl

Lidmaatschap Golfclub

Vereniging De Schakel brengt graag medewerkers en oud-medewerkers samen om zo de onderlinge band te versterken. Diverse sporten waaronder golf is daarvoor de ideale  “schakel”.


We zullen minimaal 2 keer per jaar een golf toernooi  organiseren en daarnaast hebben we bij een centraal gelegen Golfbaan - GolfCenter Oude Maas in de Rhoonse Polder aan de Veerweg 2A in Rhoon - twee Wildcards gekocht zodat de golfleden daar gebruik van kunnen maken.

De jaarcontributie voor deze afdeling Golf is € 65,-- . pp

U kunt zich voor het lidmaatschap van de golfclub van de Schakel aanmelden bij het secretariaat.