Heeft u vragen?

Mail ons
20-11-2023

Bestuursmededelingen

Contributie 2024

Met instemming van onze Ledenraad hebben wij voor 2024 voor alle leden de contributie bepaald op 24 euro per kalenderjaar. Het contributiebedrag voor onze onderafdelingen golf en de kunstvrienden blijft ongewijzigd op 70 euro en 24 euro per kalenderjaar. 

Afscheid Verenigingsgebouw

Wij, als vereniging, hebben afscheid van ons verenigingsgebouw moeten nemen. Het gebouw werd door het niet meer dagelijks fysiek aanwezig zijn van het bestuur en het wegvallen van de activiteiten damesgym en bridge alleen nog door de onderafdeling biljart gebruikt. Door het geringe gebruik, de hoge exploitatiekosten en de noodzakelijke uitgestelde investeringen in het gebouw was het niet langer verantwoord het gebouw aan te houden.

Dit was de reden dat de ledenraad aan het bestuur heeft gevraagd contact op te nemen met gemeente Dordrecht, opstalhouder verenigingsgebouw, en na te gaan of de gemeente Dordrecht belangstelling zou hebben in het terugnemen van het gebouw. In eerste instantie gaf de gemeente Dordrecht aan geen bestemming te hebben voor het verenigingsgebouw.  

Dit veranderde op 1 november 2022 toen de gemeente aangaf wel op zeer korte termijn, namelijk op 1 december 2022, een bestemming te hebben voor het gebouw. Op 15 november 2022 heeft de ledenraad van Vereniging de Schakel besloten per 1 december 2022 het verenigingsgebouw, tegen een vergoeding, aan de gemeente over te dragen. De overdracht van het gebouw aan de gemeente Dordrecht heeft inmiddels plaats gevonden.

Dit betekent dat in het vervolg de correspondentie met Vereniging de Schakel uitsluitend via Postbus 62, 3300 AB Dordrecht zal verlopen.

Opzeggen lidmaatschap

Opzeggen van uw lidmaatschap van Vereniging de Schakel is aan een aantal regels gebonden: 

  • opzegging tegen het einde van het boekjaar met een opzegtermijn van vier weken. Bij niet tijdig opzeggen, geldt de opzegging tegen het einde van het daaropvolgende jaar 
  • alleen schriftelijk via post, per e-mail of het wijzigingsformulier op onze website
  • vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer en volledige naam en adresgegevens
  • er volgt geen restitutie van de lidmaatschapsbijdrage

Postadres: Postbus 62, 3300 AB Dordrecht

E-mail: info@verenigingdeschakel.nl

Secretariaat

Het secretariaat van de Vereniging is bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag van 09.00–13.00 uur op telefoonnummer 06 - 53 67 86 19 en via email info@verenigingdeschakel.nl

 

Terug naar de vorige pagina of ga naar het nieuwsarchief