Heeft u vragen?

Mail ons
13-02-2019

Bestuursmededelingen

Na een paar moeilijke en verdrietige maanden door het plotselinge overlijden van onze voorzitter Jan Broere heeft het bestuur van Vereniging de Schakel de draad weer opgepakt.

Vrijdag 8 maart 2019 hebben wij vergaderd en onderstaande besluiten genomen:

  • Een overgangsperiode voor het huidige bestuur inlassen en medio 2019 het bestuur definitief door de ledenraad laten benoemen;
  • De financiële jaarverslagen medio 2019 gereed hebben en voorleggen aan de ledenraad;
  • De statuten en het huishoudelijk reglement van Vereniging de Schakel actualiseren en medio 2019 door de ledenraad laten accorderen;
  • Evaluatie van de activiteiten van 2018/2019 zoals wintersportreizen en Vierdaagse;
  • Begin april 2019 een volgende Schakel uitbrengen;
  • Elke eerste dinsdag van de maand een digitale Nieuwsbrief uitbrengen;
  • Een nieuwe webredactie houdt de website up-to-date

De ledenraad is akkoord gegaan met bovenvermelde.

In overleg met de ledenraad hebben wij besloten om de bijdrage van de post actieve leden in twee fasen naar het niveau van de actieve leden te brengen:

  • Fase 1 in 2019 verhoging van 21 euro naar 31 euro
  • Fase 2 in 2020 verhoging van 31 euro naar 42 euro

Het secretariaat van de Vereniging is bereikbaar van maandag t/m donderdag van 09.00 – 12.00 uur op telefoonnummer 078-3036411 en via email info@verenigingdeschakel.nl

 

Terug naar de vorige pagina of ga naar het nieuwsarchief