Heeft u vragen?

Mail ons
17-05-2019

Bestuursmededelingen

Tijdens de laatste ledenraadvergadering op 15 mei zijn er na een interim-periode van zes maanden onderstaande besluiten genomen.

Nieuw bestuur benoemd:

  • Voorzitter: Joop Rakhorst
  • Penningmeester: Wim van Erp
  • Lid: Hans Schaddelee
  • Lid: Joke Heijlaerts

Nieuw  huishoudelijk reglement goedgekeurd. In dit reglement is een rooster van aftreden opgesteld met het doel dat bij eventueel aftreden van bestuursleden niet alle kennis binnen de Vereniging verloren gaat:

  • Jaar 2020: Secretaris en een lid; weer benoembaar door de ledenraad tot 2023
  • Jaar 2021: Penningmeester en een lid; weer benoembaar door de ledenraad tot 2024
  • Jaar 2022: Voorzitter; weer benoembaar door de ledenraad tot 2025

Door de ledenraad is decharge verleend voor de jaarrekeningen van 2017 en 2018

Voor de activiteiten in het najaar van 2019 en voorjaar van 2020 is een voorlopige planning gemaakt. Deze wordt verder uitgewerkt. Geplande activiteiten gaan alleen door bij voldoende deelname en vol=vol. 

De incasso voor het lidmaatschap over 2019 wordt eind mei geïnd. 

Er wordt een gesprek gepland met de werkgroep van Stedin.

Het secretariaat van de Vereniging is bereikbaar van maandag t/m donderdag van 09.00 – 12.00 uur op telefoonnummer 078-3036411 en via email info@verenigingdeschakel.nl

 

Terug naar de vorige pagina of ga naar het nieuwsarchief